Tirdzniecības noteikumi
„ Emīla tirgū ar 17 sieriem un vēžiem” 2019. gada 16. jūnijā.

1 .Emīla tirgus notiks 2019. gada 16. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Ēdoles pils iekšpagalmos un teritorijā.

2. Tirgu organizē SIA „PATI”,reģ.Nr.41203039968.

3. Tirgū aicināti piedalīties :
* amatnieki,
* lietišķās mākslas meistari,
* Latvijā audzētu un ražotu pārtikas produktu , puķu un stādu tirgotāji,
* tirgus apmeklētāju ēdinātāji,
* tirgus apmeklētāju izklaidētāji.

4. Viena tirdzniecības vieta ir 3×3 m.

5. Ar elektrības pieslēgumu pils nodrošinās savu iespēju robežās par papildus samaksu (skatīt tabulā). Tirgotājiem pašiem jābūt pieslēguma kabeļiem.

6. Par tirdzniecības gaitā radītajiem atkritumiem tiks iekasēta samaksa.

7. Tirdzniecības vietas ieteicams iekārtot Emīla tirgum atbilstošā dizainā un krāsās, tai jābūt vizuāli korekti noformētai. Emīls gaidīs jautrus un krāsainus tirgotājus. Ar galdiem pils nenodrošinās.

8. Tirdzniecības vietas tiks ierādītas un tās jāiekārto līdz 9:30, automašīnas jānovieto pils parkā iekārtotā stāvlaukumā.

9. Pieteikties tirgum var līdz 9.jūnijam pa tel. 26228899 vai epastu mara.valtere@gmail.com

10. Vienas tirdzniecības vietas maksa ir:

Preču grupas Maksa
Gaļas un zivju izstrādājumi 40.00 EUR
Konditorejas izstrādājumi 25.00 EUR
Maize, piena produkti, garšvielas 30.00 EUR
Amatniecība, lietišķās mākslas izstrādājumi 25.00 EUR
Augu valsts produkti, to izstrādājumi 25.00 EUR
Tirdzniecība ar saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem, karstām uzkodām no speciālām iekārtām 40.00 EUR
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar bezalkoholiskiem dzērieniem 60.00 EUR
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar alu no speciālajām iekārtām 110.00 EUR
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem 130.00 EUR
Tirdzniecība ar alu no speciālajām iekārtām 100.00 EUR
Tirdzniecība ar pašu ražotu vīnu, raudzētiem dzērieniem vai alkoholiskiem dzērieniem 50.00 EUR
Elektrība 1 kw 8.00 EUR

Maksājumi par tirdzniecības vietām jāveic uz sekojošu kontu:

SIA „PATI”
Jur.adrese : Riežupes iela 4, Mežvalde, Rumbas pag.,Kuldīgas nov., LV-3301,
Reģ.Nr. 41203039968
Pakalpojuma sniegšanas adrese: Ēdoles pils, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.,
Swedbank
LV31HABA0551046552087

Dalīties